ایده سیزون در دی ماه 1396 بر پایه ی یکی از معروف ترین مدل های تجاری در فضای اینترنت (سوپرمارکت آنلاین) مطرح گشت و خیلی سریع شکل و چهارچوب عملی به خود گرفت که حاصل یک سال تحلیل بازار و طراحی هسته مرکزی و پیاده سازی مدل بومی آن بود و سرانجام در تاریخ 18/07/97 به صورت رسمی کار خود را آغاز نمود و متولد شد.

شما با سفارش از سوپرمارکت آنلاین سیزون می توانید در کمتر از 45 دقیقه و بدون نیاز به هزینه حمل خرید خود را دریافت نمایید